Posted in Ֆիզիկա 8, Առցանց ուսուցում 8

Դաս 28.(20.04- 24.04)

§42. Կոնվեկցիա.§43.Ճառագայթային ջերմափոխանակում .Առաջադրվող հարցեր՝

 1. Բացատրեք,թե ինչպես է տեղի ունենում ջերմափոխանակումը
  մթնոլորտի ստորին՝ տաք, եւ վերին՝ սառը, շերտրրի միջեւ: Ձեզ
  հայտնի որ օրենքի վրա է հիմնված այդ ջերմափոխանակումը:

2.Ջերմահաղորդմանորեղանակնենանվանումկոնվեկցիա:Որնէ
կոնվեկցիայի եւ ջերմահաղորդականության երեւույթիհիմնական
տարբերությունը:

Երբ էներգիան մի տեղից մյուսը փոխանցվում է՝ շնորհիվ նյութի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման, իրականանում է միայն հեղուկներում և գազերում, էներգիան մի տեղից մյուսը փոխանցվում է նյութի տեղաշարժի հետևանքով:

3 .Նկարագրեք օդում կոնվեկցիան ցուցադրող փորձը:

Ուղղաձիգ դրված ապակե խողովակը լցնենք ծխով։Ծուխը սովորաբար երկար մնում է խողովակում։Բայց երբ փորձենք ներքևից խողովակին մոտեցնենք վառվող սպիրտայրոց, ապա տաքացած օդը վեր կբարձրանա շնորհիվ կոնվեկցիայի և շարժման մեջ կդրվի խողովակի ներսի ծուխը որն էլ դուրս կգա խողովակի վերին ծայրից։

4..Նկարագրեք ջրում կոնվեկցիան ցուցադրող փորձը:

Ապակե անոթի մեջ ջուր լցնենք և անոթի հատակին դնենք կայլիումի պերմանգանատի մի քանի փշուր։Կտեսնենք, որ հատակի մոտ ջուրը կդառնա մանուշակագույն։Անոթը դնենք վառվող գազոջախին կտեսնենք, թե ինչպես է գունավորված ջրի ներքևի տաք շերտերը, արտամղվելով՝ սառը ջրից բարձրանում են վեր։Իսկ սառը պատերի մոտի ջուրը իջնում է ներքև։

5.Ինչպեսէ գոյանում ամպը:

Երբ օդն սկսում է հագենալ ջրային գոլորշիներով, և ջերմաստիճանր նվազում է, մթնոլորտում գտնվող ջրային գոլորշիներր խտանում են, ինչի հետևանքով առաջանում են ամպ

6.Ինչպես գիտենք կա մթնո­լորտային բարձր և ցածր ճնշման վայրեր: Մթնոլորտային բարձր ճնշման վայրից օդի զանգվածր տեղափոխվում է ցածր ճնշման վայր, ևառաջա­նում է քամի:Քամու ուժգնությունը կախված է ճնշումների տարբերությունից, իսկ ճնշումների տարբերությունը՝ ջերմաստիճանների տարբերությունից։

7.Հնարավորէարդյոքկոնվեկցիանպինդմարմիններում?

Ոչ. որովհետև կոնվեկցիան իրականանում է միայն հեղուկներում և գազերում։

8.Ինչէէլեկտրամագնիսականդաշտը:Ինչվիճակներումկարողէգոյությունունենալ:

Մատերիայի ձև է, որը իրականացնում է լիցքավորված մասնիկների փոխազդեցությունը։Այն կարող է լինել շարժման և դադարի վիճակում։

9. Ինչ է էլեկտրամագնիսական ալիքը

էլեկտրամագնիսական ալիքը ժամանակի ընթացքում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի տարածումն է տարածության մեջ:

10.Ջերմահաղորդման որ եղանակն են անվանում ճառագայթային ջերմափոխանակում:
Բերեք մի քանի օրինակ:

Ջերմահաղորդականությունը, որն իրականացվում է ջերմային ճառագայթման արձակման և կլանման միջոցով կոչվում է ճառագայթային ջերմափոխանակություն։Օրինակ երբ մեր ձեռքերը դնում ենք ինչոր տաք իրի վրա ,մենք զգում ենք որ այդ ջերմությունը այդ իրից հաղորդվում է մեր ձեռքերին։

11..Որ մարմինն է ավելի լավ կլանում ջերմային ճառագայթումը՝սեւ, թե սպիտակ:

Ինձ թվում է որ մուգ գույնի մարմինը ավելի լավ է կլանում քան բաց գույնի մարմինը։

12.Ինչու են օդապարիկները, ինքնաթիռի թևերը ներկում արծաթագույն, իսկ Երկրի արհեստական արբանյակներում տեղակայված որոշ սարքեր՝ մուգ գույնով:

Ներկում են արծաթագույն որովհետև այն բաց է իսկ բաց գույնի մարմինները քիչ են կլանում ջերմային ճառագայթում։

Posted in Ֆիզիկա 8, Առցանց ուսուցում 8

Ներքին էներգիա. Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները

Թեմա՝ Ներքին էներգիա (ԳԼՈՒԽ V)
§38. Ներքին էներգիա.
§39. Ներքին էներգիայի փոփոխման եղանակները. Առաջադրվող հարցեր՝

 1. Մեխանիկական էներգիայի ինչ տեսակներ գիտեք: Բերեք օրինակներ:
 2. Ձեւակերպեք էներգիայի պահպանման օրենքը:
 3. Ինչպես է փոխվում որոշ բարձրությունից ընկնող գնդիկի էներգիան
  հենարանին (օրինակ գետնին) հարվածելուց հետո: Խախտվում է արդյոք
  էներգիայի պահպանման օրենքն այդ ժամանակ: Ինչու՞:
 4. Ինչու է ընկնող գնդիկի հարվածից կապարե թիթեղի ջերմաստիճանը
  բարձրանում:
 5. Ինչ է մարմնի ներքին էներգիան: Ինչից է կախված այն:
 6. Նկարագրեք մի քանի փորձ՝ ապացուցելու համար մարմնի ներքին
  էներգիայի գոյությունը:
 7. Բերեք օրինակներ, որոնք համոզում են, որ շփման կամ դիմադրության
  ուժերի առկայությամբ շարժվելիս փոխվում է մարմնի ֆիզիկական վիճակը:
 8. Ինչն է բնութագրում մեխանիկական էներգիայի փոփոխությունը:
 9. Նկարագրեք փորձ, որտեղ ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգընթաց
  մեծանում է մարմնի ներքին էներգիան:
 10. Օրինակներով կամ փորձի նկարագրությամբ հաստատել, որ
  աշխատանք կատարելով կարելի է փոխել մարմնի ներքին էներգիան:
 11. Ինչ է ջերմահաղորդումը: Կարելի է ջերմահաղորդումը համարել
  էներգիայի փոխակերպում: Ինչու՞:
 12. Մարմնի ներքին էներգիան մեծացել է 10 Ջ-ով: Ինչ եք կարծում
  ջերմահաղորդմամբ, թե աշխատանք կատարելու միջոցով է տեղի ունեցել
  ներքին էներգիայի այդ աճը:
 13. Տաք ջուրը խառնել են սառը ջրին: Ինչու է խառնուրդի ջերմաստիճանը
  բարձր սառը ջրի ջերմաստիճանից, բայց ցածր՝ տաք ջրի ջերմաստիճանից: Բացատրեք՝ հիմնվելով մոլեկուլային-կինետիկ տեսության դրույթների վրա:
 14. Հնարավոր է արդյոք ջերմափոխանակում սառույցի եւ ջրի միջեւ, եթե երկու նյութերի ջերմաստիճանն էլ 0 ° C: Բացատրեք ինչու:

1.Մեխանիկական էներգիան լինում է կինետիկ և պոտենցիալ էներգիաների գումարն է

2.շփման ուժերի բացակայությամբ մեխանիկական էներգիան շարժման ընթացքում մնում է հաստատուն։

3.Տեղի է ունենում պոտենցիալ էներգիայի փոխակերպում կինետիկ էներգիայի։

4.երկու մարմինների մոլեկուլները շփման մակերեսում կատարում են ջերմային շարժում և տաքանում են։

5.Մարմինը կազմող մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ և միմյանց հետ փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարը կոչվում է մարմնի ներքին էներգիա:

6.

7.Երբ բարձրությունից մի բան ընգնում է։

8.էներգիայի պահպահման օրենքը։

9.Օրինակ երբ ջուրը տաքացնում ենք։

10.

11.Ջերմահաղորդում նյութի ջերմությունը փոխանցելու հատկությունը։

12.Ջերմահաղորթման

13.երբ խառնում ենք իրար տաք ջրի մոլեկուլները անցնում են սառը ջրին,որովհետև տաք ջրի մոլեկուլների ջերմային շարժումը ավելի արագ է։

14.Սառույցը կհալվի և նրանց մոլեկուլները կխառնվեն

Posted in Անգլերեն 8, Առցանց ուսուցում 8

English idioms

1.Hi Ann, speak of the devil, I was just telling my mom that you are great writer.

2. I’m going outside once in blue moon.

3. I will do that when pigs fly.

4. They really cut corners when they send me this.

5. Don’t judge the book by his cover maybe he’s a good guy.

6. Before the performance they wish me break a leg.

7. I had no choice so I decided to let the cat out of the bag.

8. We talk about everything except the elephant in the room.

9. Betty has work for hour on those irregular Spanish verbs, but no pain no gain

10. Are you feeling under weather today?

Posted in Հայոց լեզու 8, Առցանց ուսուցում 8

Նպատակի պարագա

 • Աղջիկները գնացին աղբյուրը՝ ջրի:
 • Շտապում էի՝ սեղմելու այդ մեծ բարեգործի ձեռքը:

Բայական անդամի այն լրացումը, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման նպատակը, կոչվում է նպատակի պարագա (ինչի՞ համար, ի՞նչ նպատակով):

Գտի՛ր նպատակի պարագաները:

 • Հանուն հայրենիքի նա պատրաստ էր կյանքը զոհաբերել:
 • Նրանք հանդիպեցին վեճը հարթելու նպատակով:
 • Նա հանձնվեց իշխանություններին հանուն իր ընտանիքի ապահովության:
 • Չարժե այդ մանրուքի համար գնալ-հասնել աշխարհի ծայրը:
 • Գնացել-կանգնել էր ճանապարհի վրա՝ եկող-գնացողի հետ մի քիչ զրույց անելու:

Կետադրությունը:

 1. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները վերջին դդումները հավաքելու համար:
 2. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները՝ վերջին դդումները հավաքելու:
 3. Գյուղացիներից ոմանք վազում էին բանջարանոցները, որ (որպեսզի) վերջին դդումները հավաքեն:

Կետերի փոխարեն գրի՛ր նպատակի պարագաներ – կապերով (համար, հանուն, նպատակով), առանց կապերի, երկրորդական նախադասությամբ:

 • Ադամը շնչասպառ վազում էր մորը հասնելու համար։ ինչի՞ համար
 • Վեպի հերոսները կառուցում են տիեզերանավ երկրագունդը փրկելու նպատակով։ (Ի՞նչ նպատակով)
 • Ամբողջ օրը շրջեցինք պապիկին նվեր գտնելու համար։ (Ինչի՞ համար)
 • Կանգնել էր պատուհանի տակ նրա ուշադրությունը գրավելու նպատակով։ (Ի՞նչ նպատակով)
 • Հյուրերի բազմությունը շարժվեց դեպի դահլիճ կիթառային կատարումը լսելու նպատակով։ (Ի՞նչ նպատակով)

Շարահյուսորեն վերլուծիր նախադասությունը:

 • Լարվածությունը(ենթակա) թուլացնելու(ստորոգյալ) ամենահեշտ(ածական) միջոցը(ենթակա) հյուսելն է(ստորոգյալ), որի ժամանակ մարդ կենտրոնանում է թելի ու նախշի վրա՝ կամաց-կամաց կտրվելով իրեն անհանգստացնող մտքից, մտածելով արդյունքի մասին:

Երկրորդական նախադասությունները դարձրո՛ւ դերբայական դարձվածներ:

 • Գիտնականները փորձերով ապացուցել են, որ աղավնիներն օժտված են հիանալի հիշողությամբ:
  Աղավնիների հիանալի հիշողությամբ օժտված լինելը փորձերով ապացուցել են գիտնականները։
 • Անգլիայում հրատարակվել է հայտնի մարդկանց ցուցակը, որոնք գրել են ձախ ձեռքով:
  Ձախ ձեռքով գրող հայտնի մարդկանց ցուցակը հրապարակվել է Անգլիայում։
 • Կա ձմեռվա ճանապարհ, որ անցնում է արևկող տեղերով:
  Արևկող տեղերով անցնող ձմեռվա ճանապարհ կա։
 • Մանուկները գնում են ծանոթ արահետով, որովհետև մյուս կածանները նրանց անծանոթ են ու երիկյուղալի:
 • Այն օրից, երբ գյուղ էր եկել, անցել էր ուղիղ մեկ ամիս:
  Ուղիղ մեկ ամիս քր անցել նրա գյուղ գալու օրից։

Կետադրի՛ր:

 1. Եթե բոլորը քեզ նման մտածեին՝ աշխարհն այսպիսին չէր լինի:
 2. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, որովհետև հորդաբուխ աղբյուրներ կային այնտեղ:
 3. Ինչ անելս չիմանալով՝ ես լուռ, շվարած նայում էի նրան:
 4. Հարուստ մազերը փռվել էին ուսերին և թիկունքին՝ նրան տալով գիշերային ոգու կերպարանք:
 5. Սոնան՝ ձկնորսի դուստրը, գլխիկոր մոտեցավ, ցած իջավ նավակի մեջ ու նրանք սլացան ջրերի վրայով:
Posted in Առցանց ուսուցում 8, Գրականություն 8

Վանոն և Նիկոն

 • Էռլոմ Ախվլեդիանի — «Վանոն և Նիկոն»: Փորձի՛ր սարկազմի միջից դուրս բերել պատմվածքների լուրջ ասելիքը: Գրի՛ր քո վերաբերմունքը:

Այս պատմվածքները շատ հետաքրքիր էին և պատմվածքներում կար սարկազմ։ Առաջին միտքը, որ շատ հավանեցի այն էր, որ մարդը ոչ մեկին չի պատկանում։ Մարդը միայն պատկանում է իրեն և ինքը պետք է կառավարի և դասավորի իր կյանքը։ Երկրորդ միտքը, որը հավանեցի, այն էր, որ ամեն մարդուց աշխարհում մի հատ կա և, որ ամեն ինչ տարբեր է։ Եթե ամեն ինչ նույնը լիներ, կյանքը անիմաստ կլիներ։ Երրորդ միտքը, որ հավանեցի, այն էր, որ մարդ չպետք է ամեն ինչին մանրակրկիտ նայի և գուշակի ապագան։ Չպետք է մտածել, թե ինչ կարող է պատահել քեզ հաջորդ րոպեին և չպետք է վախենալ ապագայից, այլ պետք է ապրել ներկայով։