Posted in Առցանց ուսուցում 8, Երկրաչափություն 8

Կանոնավոր բազմանկյուն

Advertisement
Posted in Առցանց ուսուցում 8, Երկրաչափություն 8

18.03

 1. Երկու ներգծյալ անկյուններ հենված են նույն աղեղի վրա: Կարո՞ղ են
  այդ անկյունները հավասար չլինել:
 2. Շրջանագծի АВ և CD լարերը հատվում են К կետում, ընդ որում АК=9,
  КВ=6, СК =3: Գտեք KD-ն:
 3. Շրջանագծի AB և CD լարերը հատվում են К կետում: Գտեք անկյուն DKB-ն,
  եթե АС աղեղը 67° է, իսկ DB աղեղը 45°:
 4. Շրջանագիծի АС և BD լարերը հատվում են М կետում:
  Չօգտվելով արտաքին անկյան մասին թեորեմից գտեք AMD անկյունը, եթե
  անկյուն ABD=10°, անկյուն CAB = 38°:
 5. AB լարի A ծայրակետով տարված է շոշափող: Գտեք շոշափողով և
  լւսրով կազմված անկյունը, եթե AB աղեղը 98° է:
Posted in Առցանց ուսուցում 8, Երկրաչափություն 8

17.03 ՇՐՋԱՆԱԳԻԾ

 1. АВ լարի վրա հենված կենտրոնական անկյունը 55° է: Ինչքա՞ն է АВ
  աղեղի աստիճանային չափը:
 2. Ինչի՞ է հավասար 67°-ի աղեղի վրա հենված կենտրոնական անկյունը:
 3. О կենտրոնով շրջանագծի АВ և ВС աղեղները համապատասխանաբար
  82° և 26° են: Գտեք АОС անկյունը: Քննարկել բոլոր հնարավոր դեպքերը:
 4.  АВ-ն և ВС-ն О կենտրոնով շրջանագծի լարերն են: ABC և AOC անկյուններից ո՞րն է կենտրոնական, ո՞րը ներգծյալ:
 5. Գտեք 96°-ի աղեղի վրա հենված ներգծյալ անկյունը: