Posted in Երկրաչափություն 9

Իմ առաջարկած խնդիրը

Նկարում պատկերված բոլոր անկյունները ուղիղ են: Գտեք պատկերի պարագիծը:

Ինչպես գիտենք բազմանկյան պարագիծը հավասար է նրա բոլոր կողմերի գումարին:

Նայելով նկարի նշանակումներին կստանանք՝ P=3+5+m+(4-a) +k+4 +b+5+a=3+5+m+4+k+4+b+5=21+m+k+b բայց մյուս կողմից՝ m+k+b=3P=21+3=24

Պատասխան՝ 24

Advertisement
Posted in Երկրաչափություն 9

Դաս 11

1.Քառակուսու պարագիծը 200 է, գտեք քառակուսու կողմը:

200/4=50

Պատասխան՝ 50:

2.Ապացուցեք, որ քառակուսու անկյունագծերը իրար հավասար են:

Գիտենք, որ քառակուսին օգտվում է զուգահեռագծի և շեղանկյան բոլոր հատկություններից, անկյունագծերով այն բաժանվում չորս հավասար եռանկյունների հետևաբար անկյունագծերը իրար հավասարի են:

3.Շեղանկյան պարագիծը 36 է, գտեք նրա կողմը:

36:4=9

Պատասխան՝ 9

4.ABCD քառակուսու անկյունագծերի հատման կետից մինչև AB կողմը եղած հեռավորությունը 20սմ է: Գտեք քառակուսու պարագիծը:

Պատասխան՝ 160:

5.Քառակուսու պարագիծը 80սմ է: Որքա՞ն է քառակուսու անկյուանգծի միջնակետի հեռավորությունը նրա կողմից:

Պատասխան՝ 10:

6.Ապացուցեք, որ եթե շեղանկյան մի անկյունը ուղիղ է, ապա այդ շեղանկյունը քառակուսի է:

Շեղանկյան մի կողմին առընթեր երկու անկյունների գումարը 180^0 հետևաբար եթե մեկը 90^0 է ուրեմն մնացածնել են 90^0:

7. Ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյան կիսորդի և ներքնաձիգի հատման կետով տարված են էջերին զուգահեռ ուղիղներ: Ապացուցեք, որ առաջացած քառանկյունը քառակուսի է:

Posted in Հանրահաշիվ 9, Առցանց ուսուցում 9, Երկրաչափություն 9

Խնդիր

Ուռուցիկ 2n անկյան ներքին անկյունների գումարը 50%-ով մեծ է ուռուցիկ (n+2)-անկյան ներքին անկյունների գումարից: Գտեք n-ը:

Ուռուցիկ n անկյան ներքին անկյունների հավասար է 180o (n-2): 2n և (n+2) անկյան բազմանկյունների անկյունների գումարը կլինի՝ 180o (2n-2) և 180o (n+2+2) = 180on
Քանի որ ուռուցիկ 2n անկյան ներքին անկյունների գումարը 50%-ով գերազանցում է ուռուցիկ n+2 անկյան ներքին անկյունների գումարին՝ 180o (2n-2) = 180on . (1+50/100)
Լուծելով հավասարումը կստանանք՝ n=4

Posted in Հանրահաշիվ 9, Առցանց ուսուցում 9, Երկրաչափություն 9

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ. Առաջադրանք 8

Ջերմանավը գետով A-ից B նավահանգիստը գնում է 5 օրում և վերադառնում է 7 օրում: Լաստը քանի՞ օրում A-ից կգնա B:

Կատարենք նշանակում՝
Ջերմանավի արագությունն կանգնած ջրում ՝ xկմ/ժ
Գետի արագությունը՝ y կմ/ժ կամ որ նույնն է լաստի արագությունը՝ y կմ/ժ
Ջերմանավի արագությունն գետի ուղղությամբ կլինի՝ (x+y)կմ/ժ
Ջերմանավի արագությունն գետի հակառակ ուղղությամբ կլինի՝ (x-y)կմ/ժ
Կազմենք հավասարում՝
5(x+y)=7(x-y)
5x+5y=7x-7y
x=6y
Մենք գիտենք, որ ջերմանավը գետի ուղղությամբ գնում հինգ օրում, տեղադրելով այս կապը՝ x=6y, կստանանք՝ 5(6y+y)=35y
Այսինքն՝ այդ հեռավորությունն լաստը կանցնի 35 օրում:

Posted in Հանրահաշիվ 9, Առցանց ուսուցում 9, Երկրաչափություն 9

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ (10.03.2020)

1. Նարեն հերթով գրում էր 1-100 թվերը, բայց ամեն անգամ, երբ անհրաժեշտ էր գրել հինգ թվանշանը, նա այն բաց էր թողում: Նարեն քանի՞ թիվ գրեց:Խաչատրյան Տիգրան, Արևելյան դպրոց 4-րդ դասարան
98

2. Եղբայրը քրոջից 6 րոպե ուշ դուրս եկավ տանից, և որպեսզի հասնի քրոջը, քայլեց մեկուկես անգամ ավելի արագ, քան քույրը։ Իր դուրս գալուց քանի՞ րոպե անց եղբայրը հասավ քրոջը։Մկրտչյան Մանե, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան
12

3. 123 x 45 արտահայտության մեջ փոխելով թվանշանների տեղերը, ստացեք հնարավոր ամենամեծ արտադրյալը:Գրիգորյան Տիգրան, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան

543*21

4.Ինչքանո՞վ է պետք բազմապատկել թվի քառորդ մասի 1/3-ը, որպեսզի ստացվի սկզբնական թվի կեսի եռապատիկը:Գրիգորյան Տիգրան, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան

18

5.Մայրիկը սեղանին է թողել 11 կտոր շոկոլադ և թույլ է տվել երեխային ուտել միայն մեկ կտոր՝ յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ: Առաջին կտորն ուտելուց քանի՞ ժամ անց կվերջանան շոկոլադի կտորները, եթե երեխան լսի իր մայրիկին և միանգամից չուտի ամբողջ շոկոլադը:Ղազարյան Հայկ, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան
5

6. 2սմ կողով խորանարդը ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ ներկ։ Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ 6 սմ կողով խորանարդը ներկելու համար։Մարջանյան Տիգրան, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան
36

7. Գտեք սլաքավոր ժամացույցի ժամ և րոպե ցույց տվող սլաքների կազմած անկյունը ժամը 3:42 ր-ին:Ղազարյան Անի, «Քվանտ» վարժարան 8-րդ դասարան
Ժամը-90 աստիճան, րոպեն-252 աստիճան

8. Ջերմանավը գետով A-ից B նավահանգիստը գնում է 5 օրում և վերադառնում է 7 օրում: Լաստը քանի՞ օրում A-ից կգնա B:Սերլի Շահի, Ավագ դպրոց 9-րդ դասարան
5

9. Մեքենան, որի արագությունը 45կմ/ժ է, իրարից հավասարաչափ հեռացված 4 էլեկտրասյունների կողքով անցնում է 15 ր-ում: Որքա՞ն է ճանապարհի ամբողջ երկարությունը, եթե այդ մեքենայի ուղևորը ամբողջ ճանապարհին հաշվել է 13 հատ էլեկտրասյուն:Մարջանյան Տիգրան, Միջին դպրոց 8-րդ դասարան

36.5635 կմ