Posted in Հայոց լեզու 11, Հայոց լեզվի քերականություն 11, Անգլերեն 11, Թարգմանություն

«Երջանիկ արքայազնը» Օսկար Ուայլդ | “The happy prince” Oscar Wilde

Քաղաքից բարձր՝ բարձր սյունի վրա, կանգնած էր Երջանիկ արքայզնի արձանը։ Նա ամբողջապես պատված էր ոսկե նուրբ ու բարակ տերևներով, աչքերի տեղում նա ուներ երկու վառ շափյուղաներ, և նրա թրի վրա փայլում էր մի մեծ կարմիր սուտակ։

Նա շատ հիացած էր: «Նա հիասքանչ է, ինչպես եղթանակային ցուցիչը», — նկատեց քաղաքային խորհրդականներից մեկը, ով ցանկանում էր գեղարվեստական համբավ ձեռք բերել. «Միայն ոչ այնքան օգտակար», — ավելացրեց նա՝ վախենալով, որ մարդիկ իրեն գործից հասկացող չհամարեն, ինչպիսին նա իրականում էր:

Շարունակել կարդալ “«Երջանիկ արքայազնը» Օսկար Ուայլդ | “The happy prince” Oscar Wilde”
Advertisement
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

Կետադրությունը

Սրընթաց կառքի մեջ ինքնամփոփ նստած՝ Սմբատը դարձյալ գնում էր հանքերը: Թեև միջօրե էր, և թուխպերի արանքից երբեմն-երբեմն երևում էր արևի՝ ասես ձմռան ցրտից գույնը գցած սկավառակը, սակայն փչում էր հյուսիսարևելյան սարսռուն քամի: Ճանապարհի աջ կողմում՝ օձագալար խճուղուց այն կողմ, ձգվում էին նավթահանքերը՝ մրի և շոգու խառնուրդով ծածկված: Դեպի ձախ ամայի ավազուտներ էին և լերկ բարձրավանդակներ՝ դժնատեսիլ, մռայլ, տխուր: Երկիրը, ձմռան ցրտերին զրկվելով կանաչից, ասես հագել էր ցնցոտիներ, որից ավելի էր սաստկանում Սմբատի՝ սիրտ կրծող թախիծը: Նա օրըստօրե ավելի դժբախտ էր զգում իրեն: Ի՞նչ հրաժարվել հոր՝ ամբողջ կյանքում կուտակած և այժմ իր ձեռքն անցած անբավ հարստությունից: Երբե՛ք: Ուրանալ զավակներին, որոնց հիշելիս անգամ սիրտը թրթռում էր:

Շարունակել կարդալ “Կետադրությունը”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

Բառակազմական ձևույթներ

Առաջադրանք 157, 158, 159, 160, 161, 162:

157.Հետևյալ բառերի մեջ ընդգծեք բառակազմական ձևույթները (հիմնական ձևույթները ՝ մեկ գծով, երկրորդականները ՝ երկու)։

Համահայկական — համ(ածանց), հայ(արմատ), ական(ածանց) — պարզ ածանցավոր
ծաղկունք — ծաղիկ(արմատ), ունք(ածանց) — պարզ ածանցավոր
հեռահաղորդակցություն — հեռա(արմատ), հաղորդ(արմատ), ություն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
երեսպաշտորեն — երես(արմատ), պաշտ(արմատ), որեն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
դերծովակալ — դեր(ածանց), ծով(արմատ), ա(հոդակապ), կալել(արմատ) — բարդ ածանցավոր
գեղատեսիլ — գեղ(արմատ), ա(հոդակապ), տեսիլ(արմատ) — բարդ բառ
վարակակիր — վարակ(արմատ), ա(հոդակապ), կիր(արմատ) — բարդ բառ
անհեռատեսորեն — ան(ածանց), հեռ(արմատ), ա(հոդակապ), տես(արմատ), որեն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
հայերենագիտություն — հայերեն(արմատ), ա(հոդակապ), գետ(արմատ), ություն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
վեհանձն — վեհ(արմատ), անձն(արմատ) — բարդ բառ
հակախորհրդային — հակ(ածանց), ա(հոդակապ), խորհ(արմատ), ուրդ(ածանց), ային(ածանց) — պարզ ածանցավոր
գրադարանավուհի — գիր(արմատ), ա(հոդակապ), դարան(արմատ), ա(հոդակապ), ուհի(ածանց) — բարդ ածանցավոր
գեղանկարչական — գեղ(արմատ), ա(հոդակապ), նկար(արմատ), ական(ածանց) — բարդ ածանցավոր
վանքապատկան — վանք(արմատ), ա(հոդակապ), պատկան(արմատ) — բարդ բառ
անհատապաշտություն — անհատ(արմատ), ա(հոդակապ), պաշտ(արմատ), ություն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
հեռուստաաշտարակ — հեռուստ(արմատ), ա(հոդակապ), աշտարակ(արմատ) — բարդ բառ
պատմավիպասան — պատմ(արմատ), ա(հոդակապ), վեպ(արմատ), ա(հոդակապ), սան(արմատ) — բարդ ածանցավոր
առօրյա — առ(ածանց), օր(արմատ), յա(ածանց) — պարզ ածանցավոր
ինքըստինքյան — ինքը(արմատ), ըստ(ածանց), ինքը(արմատ), յան(ածանց) — բարդ ածանցավոր
միանձնուհի — մի(արմատ), անձ(արմատ), ուհի(ածանց) — բարդ ածանցավոր
կամրջաշինարար — կամուրջ(արմատ), ա(հոդակապ), շին(արմատ), արար(ածանց) — բարդ ածանցավոր

Շարունակել կարդալ “Բառակազմական ձևույթներ”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

06.03.2023

Առաջադրանք 107, 114, 115, 119

107. Հետևյալ աղյուսակը լրացրեք համապատասխան տերմիններով։

Երաժշտություն — ալլեգրո, սոլո, ակապելլա, ադաջո, կապո, տրիո, ֆեստիվո

Բժշկություն — ռենտգեն, ստոմատոլոգիա, գինեկոլոգիա, տրավմատոլոգ, ֆիզիոթերապիա, քիմիոթերապիա, անեսթեզիա

Դիվանագիտություն — պոպուլիզմ, դեմոկրատիա, իմպիչմենտ, վետո, կլեպտոկրացիա, ուլտիմատում

Գրականագիտություն — գեղագիտություն, գեղարվեստականություն, երկիծանք, էլեգիա, էպիլոգ, ալիտերացիա, անեկդոտ, անոնիմ, առասպել, ասացվածք, աֆորիզմ, բալլադ, բանաստեղծություն, էպոս, էքսպրոմտ

Շարունակել կարդալ “06.03.2023”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

27.02.2022

96.Գտեք այն բառերը, որոնք համանուն ունեն ՝ նշելով յուրաքանչյուր իմաստը։ Այդ համանուններոձ նախադասություններ կազմեք։

1.Երեք բարդ խոտ պիտի տար իրբև հարկ։

Հարկ — շենքի հարկ
Հարկ — տուրք

2.Աշուն է, ողջ բնությունը ոսկե հանդերձ է հագել։

Ողջ — կենդանի
Ողջ — ամբողջ

Շարունակել կարդալ “27.02.2022”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

22.02.2022

Առաջադրանք 83, 90.

83.Տրված բառերը վերածեցեք հոմանշային երեքական շարքի։

ա)Լիակատար — ամբողջական, լիառատ, լիովին, լրիվ
Ամբողջական — լիակատար, լիառատ, լիովին, լրիվ
Միանգամայն — ամբողջապես
Առատ — լիառատ, լիովին
Հիմնովին — ամբողջովին, ամբողջապես, լիովին
Արգասավոր — բերրի, բեղուն, արգավանդ
Կատարյալ — անթերի

Շարունակել կարդալ “22.02.2022”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

20.02.2023

Առաջադրանք 50, 64, 65, 68- ա, 80

50.Հետևյալ բառերի ուղղագրությունը պարզաբանելու համար դրանք բաժանեցեք բառակազմական բաղադրիչների։

Ամպհովանի — ամպ(արմատ), հով(արմատ), անի(ածանց) — բարդ ածանցավոր
Անշնորհք — ան(ածանց), շնորհք(արմատ) — պարզ ածանցավոր
Ընդարձակ — ընդ(ածանց), արձակ(արմատ) — պարզ ածանցավոր
Տարկետում — տար(արմատ), կետ(արմատ), ում(ածանց) — բարդ ածանցավոր
Տարադրամ — տար(արմատ), ա(հոդակապ), դրամ(արմատ) — բարդ բառ
Տարրալուծել — տարր(արմատ), ա(հոդակապ), լուծել(արմատ) — բարդ բառ
Հովվերգություն — հով(արմատ), երգ(արմատ), ություն(ածանց) — բարդ ածանցավոր
Հովեկ — հով(արմատ), եկ(ածանց) — պարզ ածանցավոր
Լուսատտիկ — լույս(արմատ), ա(հոդակապ), տտիկ(արմատ) — բարդ բառ

Շարունակել կարդալ “20.02.2023”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

Հոմանիշներ

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց մեկական այնպիսի հոմանիշ գրեք, որի մեջ լինի ուղղագրական արժեք ունեցող՝

գ — կ — ք

ա) արշալույս — արևածագ
բ) գուշակություն — մարգարեություն
գ) ծարավ — պապակ
դ) հանցանք — մեղք
ե) մուշտակ — քուրք
զ) նավակ — մակույկ
է) պաշտել — երկրպագել
ը) փական — կողպեք
թ) ծնկել — չոքել
ժ) հեղինակազրկել — վարկաբեկել
ժա) բարեսիրտ — բարեհոգի
ժբ) նախորդ — նախկին

Շարունակել կարդալ “Հոմանիշներ”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

Bookstagram և booktok։ նոր շուկա ազդեցիկ մարքեթինգի համար

Ընթերցանությունը ժամակակից չէ՞: Չկա՛ նման բան։ Booktok-ի և Bookstagram-ի շնորհիվ փոշոտ գրքերը կրկին հանվում են գրապահարաններից։ Համացանցում գրքային բլոգ վարողները լսարան են հավաքում՝ խոսելով իրենց ընթերցաց գրքերի մասին։ Նոր հեշթեգներ, խմբավորումներ, տերմիններ և հապավումներ են հայտնվում: Իսկ դուք գիտե՞ք, որ SUB-ը նշանակում է չընթերցված գրքերի կույտ: Սույն աշխատնքում կխոսեմ, թե ինչի մասին են Bookstagram-ը և Booktok-ը։

Շարունակել կարդալ “Bookstagram և booktok։ նոր շուկա ազդեցիկ մարքեթինգի համար”
Posted in Հայոց լեզվի քերականություն 11

Վահան Տերյան «Ոսկի հեքիաթ»

«Քնքուշ փռված է լուսազարդ շղարշ»

Քնքուշ փռված է լուսազարդ շղարշ
Անհայտ կողմերից իմ երկրի վրա,
Դյութել է հոգիս հայացքը նրա
Եվ իմ երգերը համր են ու անվարժ…

Բացված է արդեն մի ուրիշ երկիր,
Ես այստեղ եմ, բայց ուրիշ եմ հիմա,—
Ոսկի հայացքով կախարդել է նա,
Այլ սիրով լցրել հոգիս վշտակիր…

Բաց է իմ դողդոջ սիրտը նրա դեմ,
Խոցված է ոսկի շողերով նրա,—
Նրա կնիքն է իմ հոգու վրա —
Եվ ես հավիտյան ուրիշ եմ արդեն…

Շարունակել կարդալ “Վահան Տերյան «Ոսկի հեքիաթ»”