Posted in Մաթեմատիկա 10

Պարապմունք 25

 1. ա) D(f)=R
  բ) D(f)=R
  գ) D(f)=R
  դ) D(f)=R
  ե) D(f)=R\{0}
  զ) D(f)=R\{1}
 2. ա) D(f)=R
  բ) D(f)=R
  գ) D(f)=R
  դ) D(f)=(-∞;-1)∪(-1;+∞)
  ե) D(f)=(-∞;0)∪(0;+∞)
  զ) D(f)=R\{-2;2}
 3. ա) D(f)=[1;+∞)
  բ) D(f)=[-1;+∞)
  գ) D(f)=[1/2;+∞)
  դ) D(f)=R\{-2;2}
  ե) D(f)=(-5/3;+∞)
  զ) D(f)=R\{-4}
 4. ա) E(f)=[-2;2]
  բ) E(f)=[-10;2]
  գ) E(f)=[1;5]
  դ) E(f)=[-1;1]
Advertisement
Posted in Մաթեմատիկա 10

Պարապմունք 7

1. Քնարիկի և Մանեի տարիքների գումարը 25 է, Քնարիկի և Լիաննայի տարիքների գումարը՝ 19, իսկ Մանեի ու Լիաննայինը՝ 18: Պարզի՛ր Լիաննայի տարիքը։

Պատասխան՝ 6

 2. Նկարում պատկերված սարքը հավասարակշռված է։ Հորիզոնական ձողերի և ուղղաձիգ լարերի կշիռը կարելի է անտեսել։ Մարմինների ընդհանուր զանգվածը 112 գրամ է։ Որքա՞ն է աստղի զանգվածը։

Подпись отсутствует

Պատասխան՝ 7

3.Այսօր կիրակի է: Գոռն սկսում է կարդալ 290 էջանոց գիրքը: Ամեն օր նա կարդում է 4 էջ, բացառությամբ կիրակի օրերի, երբ նա կարդում է 25 էջ: Քանի՞ օրում Գոռը կկարդա գիրքը:

Պատասխան՝ 41 օրում

4. Չորս խնձորներն ու մեկ տանձը կշռում են այնքան, որքան 17 սալորները։ Տանձը մեկ խնձորի ու 7 սալորների չափ է կշռում։ Քանի՞ սալոր կհամակշռի մեկ տանձին։

Պատասխան՝ 1 տանձ = 9 սալոր