Posted in Ֆիզիկա 9

Ինքնաստուգում

1․ Քանի՞ անգամ պետք է մեծացնել լիցքերի միջև հեռավորությունը, որպեսզի նրանցից մեկի լիցքի մեծությունը 16 անգամ մեծացնելուց հետո նրանց փոխազդեցության ուժը մնա նույնը: 

Screenshot_9.png

4 անգամ պետք է մեծացնել։

2․ Նկարում պատկերված երեք կետային լիցքերից որո՞նք են իրար ձգում: 

Screenshot_2 (3).png
 • A և B
 • C և B
 • A և C

3․ Քրոմի միջուկում կա 52 մասնիկ, դրանցից 28-ը նեյտրոններ են: Միջուկում քանի՞ պրոտոն կա: 

446px-Capa_electrónica_024_Cromo.svg.png

52-28=24

4․ −5 նԿլ , −4 նԿլ և −3 նԿլ լիցքերով 3 միատեսակ գնդեր հպում են միմյանց, այնուհետև իրարից հեռացնում: Որքա՞ն կլինի յուրաքանչյուր գնդի ձեռք բերած լիցքը: 

металлические шары. jpg.jpg

-4

5․ Նկարում հոսանքի ո՞ր ազդեցությունն է պատկերված: 

08355b.gif
 • ջերմային
 • մագնիսական
 • քիմիական
 • կենսաբանական

6․ Ո՞ր մասնիկների շարժումով է պայմանավորված էլեկտրական հոսանքը պղնձե հաղորդալարում: 

RF_choke_coil.jpg_220x220.jpg
 • բացասական իոնների
 • դրական իոնների
 • էլեկտրոնների
 • նեյտրոններիվ

7․ Որքա՞ն ժամանակում հաղորդալարով կտեղափոխվի 24 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 2.5 Ա է:

t=q/I
t=24/2,5=9,6

8․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան: 

0004-005-Vyberite-pary.png
 • Ռեզիստոր
 • Ամպերաչափ
 • Մարտկոց
 • Անջատիչ
 • Լամպ

9․ Ջահի լամպի պարույրով յուրաքանչյուր 8 վայրկյանում անցնում է 2 Կլ լիցք: Ինչի՞ է հավասար հոսանքի ուժը լամպում:

I=Q/t
I=2:8=0,25

10․ Էլեկտրական սղոցը, որով անցնում է 10 Ա հոսանք 25 րոպեում կատարեց 5700 կՋ աշխատանք: Որքա՞ն է լարումը նրա սեղմակներին: 

4717_1_b.jpg

U=A/It
U=5700/250=22,8

11․ Որքա՞ն է լարումը 0.4 կՕմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի ծայրերին, եթե նրանով անցնող հոսանքի ուժը 200 մԱ է: 

Om2.gif

U=I x R
U=200 x 0,4=80

12․ Ռեզիստորով, որի ծայրերին կիրառված է 4 Վ լարում, 2 րոպեում անցել է 90 Կլ լիցք: Գտեք հաղորդչի դիմադրությունը: Պատասխանը գրեք ամբողջ թվի ճշտությամբ: 

0004-005-Vyberite-pary.png

R=U/I
I=q/t
I=90/120=0,75
R=4/0,75=5,3

13․ Քանի՞ էլեկտրոն կանցնի 300 Օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդալարով 50 վայրկյանի ընթացքում, եթե նրա ծայրերին կիրառվի 4.8 Վ լարում: Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ: 

heating-wire.png

n=Q/e
Q=I x t
I=U/R
4.8/300=0.016A
0.016 x 50=0.8

14․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված շղթայի տեղամասով անցնող հոսանքի ուժը, եթե հաղորդիչներից առաջինի դիմադրությունը՝ R1 = 5 Օմ է, երկրորդինը՝ R2 = 5 Օմ: Լարումը տեղամասի ծայրերում՝ U = 60 Վ: 

13.jpg

R=R1+R2=10
I=U/R
I=60/10=6

15․ Շղթան կազմված է միմյանց հաջորդաբար միացված երեք հաղորդիչներից, համապատասխանաբար՝ 3 Օմ, 3 Օմ և 4 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում 60 Վ է: Որոշեք լարում յուրաքանչյուր հաղորդչի ծայրերին: 

13.jpg

I=U x R
60 x 3=180
60 x 4=240

16․ Շղթան կազմված է միմյանց զուգահեռ միացված երեք լամպերից, համապատասխանաբար՝ 5 Օմ, 2 Օմ և 0.5 Օմ դիմադրություններով: Լարումը այդ տեղամասի ծայրերում՝ 60 Վ: Որոշեք յուրաքանչյուր լամպով և ամբողջ շղթայով անցնող հոսանքի ուժը: 

image-5f26d071.png

I1=U/R1
I1=60/5=12
I2=U/R2
I2=60/2=30
I3=U/R3
I3=60/0,5=120
I=I1+I2+I3
I=12+30+120=162

17․ 50 Օմ դիմադրություն ունեցող էլեկտրական փոշեկուլը միացրեցին 120 Վ լարման ցանցին: Որքա՞ն աշխատանք կկատարի նրանում հոսանքը 10 րոպեի ընթացքում:

A=l x U x t=U/R x U x t
120 x 600/50=17280

18․ 3 Վ լարման և 4 Ա հոսանքի ուժի դեպքում գրասալիկի մարտկոցի լիցքավորումը տևեց 0.5 ժամ: Որոշե՛ք հոսանքի կատարած աշխատանքը այդ ընթացքում:

A=IUt
A=4 x 3 x 1800=21600

19․ Էլեկտրական փոշեկուլի տեղեկագրում գրված է 127 Վ և 2.5 Ա: Որքա՞ն է նրա էլեկտրաշաժիչի հզորությունը: 

231656323.jpg

P=IU
P=127 x 2,5=317,5

Advertisement
Posted in Քիմիա 9

Թթվածին

 1. Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա
  Թթվածինը երկրագնդի վրա ամենատարածված քիմիական տարրն է: Այն կազմում է Երկրի ջրային շերտի զանգվածի 6/7 մասը: Մթնոլորտում, որտեղ այն գտնվում է ազատ վիճակում, պարունակությամբ ազոտից հետո երկրորդն է:

2. Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները              
Թթվածինը քիմիապես ակտիվ նյութ է: Այն փոխազդում է պարզ նյութերի հետ՝ ոչ մետաղների և մետաղների, ինչպես նաև` բարդ նյութերի: Այն փոխազդեցություն է ունենում ծծմբի, ածխածնի, ֆոսֆորի, մագնեզիումի և պղնձի հետ:
Թթվածինը սովորական պայմաններում անգույն, անհոտ, անհամ գազ է: Ջրում քիչ է լուծվում, սովորական պայմաններում մեկ լիտր ջրում 30 մլ թթվածին է լուծվում՝ 100 ծավալ ջրում՝ 3 ծավալ թթվածին: Ջերմաստիճանը իջեցնելիս լուծելիությունը մեծանում է:

 3. Թթվածնի կիրառումը
Թթվածնի կիրառությունները բազմազան են: Տեխնիկայի գործընթացների գրեթե 80%-ը թթվածնի կիրառումն է: Հաճախ թթվածինը կրառվում է մետաղների արտադրությունում: Դոմենային վառարանում թուջի ստացման գործընթացն արագացնելու նպատակով հաճախ թթվածնով հարստացված օդ է կիրառվում։ Մաքուր թթվածնում այրումն ընթանում է մոտ հինգ անգամ արագ, քան օդում։ Մեծ քանակությամբ թթվածին է օգտագործվում նաև պողպատահալման գործընթացում։ Այն կիրառում են մետաղների կտրման ժամանակ: Ջրածինը (H2) թթվածնի հետ հատուկ այրիչներում այրելիս բոցի ջերմաստիճանը հասնում է մինչև 3200 °C, իսկ ացետիլեն (C2H2) օգտագործելիս՝ նույնիսկ մինչև 3500 °C։ Այդպիսի բոցն օգտագործվում է մետաղների կտրման (թթվածնի ավելցուկի պայմաններում), զոդման ու եռակցման նպատակներով։ Ամենակարևորը թթվածինը նպաստում է այրմանը և շնչառությանը։ Այն մեծ չափով նպաստում է մետալուրգիական գործընթացներին՝ թուջի, պողպատի, ինչպես նաև գունավոր մետաղների (Cu, Zn, Sn, Au) արտադրության համար։ Բժշկության մեջ ծանր հիվանդներին տալիս են թթվածին։ Թթվածին ծախսվում է մետաղների կտրման և եռակցման ժամանակ, սուզանավերում, տիեզերանավերում, ջրի տակ աշխատող մարդկանց համար։

4. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ
Այն ռեակցիաները, որոնք ընթանում են նյութերի բաղադրության մեջ առկա տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանների փոփոխությամբ, անվանում են օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ:
Այդ ռեակցիաների ընթացքը պայմանավորված է էլեկտրոնի անցմամբ մեկ ատոմից (իոնից, մոլեկուլից) մյուսին, ինչի հետևանքով էլ օքսիդացման աստիճանի փոփոխություն է տեղի ունենում: Այն նյութերը, որոնց մոլեկուլներն իրենց օքսիդացմաան աստիճանը փոքրացնող ատոմներ են պարունակում, անվանում են օքսիդացնողներ (օքսիդիչներ), իսկ իրենց օքսիդացման աստիճանը մեծացնող ատոմներ պարունակող նյութերը՝ վերականգնողներ (վերականգնիչներ): Օքսիդացումը և վերականգնումը նույն ռեակցիայի երկու կողմերն են՝ երկու կիսառեակցիաները, որոնց միաժամանակյա ընթացքն էլ հենց օքսիդավերականգնման ռեակցիա է:
Մագնեզիումի այրման ռեակցիայի հավասարումը թթվածնում հետևյալն է.
2Mg+O2=2MgO
այդ ռեակցիայի հավասարումը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կիսառեակցիաների միջոցով.
ա. օքսիդացում.     
Mg0−2e→Mg2+
բ. վերականգնում. O02+4e→2O−2
Օքսիդավերականգնման ռեակցիաները լայնորեն տարածված են մեր շրջապատում:Բազմաթիվ բնական երևույթներ՝ շնչառություն, ֆոտոսինթեզ, հրաբուխ և այլն օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ են.
Կարևոր օքսիդիչներ են. O2,O3,KMnO4,KClO3,H2O2 և այլն
Կարևոր վերականգնիչներ են.  H2,H2S,NH3,CH4 և այլն

Posted in Ռուսերեն 9

21-25 декабря (Урок 1)

Первая встреча с дубом 

На краю дороги стоял дуб. Вероятно в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично-растопыренными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие!» – как будто говорил этот дуб, – «и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастия. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам». Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упopно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, думал князь Андрей, пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом, возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь, и пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.»

 Вторая встреча с дубом

«Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем полтора месяца тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», подумал князь Андрей. «Да где он», подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя, – ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему.

«Нет, жизнь не кончена в 31 год, вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

Задание: дуб- это символ, символ прожитой жизни, с ее радостями и трудностями. Какие мысли Андрея вам близки и почему? Какова роль дуба в этой сцене? Что изменилось в мыслях князя Андрея после второй встречи с дубом?

Дуб играл роль человека, который в один миг его жизни был в депрессии и было видно его действие на окружающий мир, окружающих людей. Для меня очень близка мысль Андрея, что все должны быть зависимы друг от друга, но не в прямом смысле. Моя жизнь не должна быть радостной не только для меня, но и для всех тех людей которые окружают меня. Мы должны жизнью всех тех людей которые любят нас, а они нашей жизнью. Мы все очень действуем на друг друга, и наша радость становится радостью для других, и наоборот. Он в второй раз не был под плохим влиянием дуба.  Он больше не думал про все те плохие времена которые были в его жизни, он уже думал про все те хорошие и позитивные моменты его жизни.

Posted in Աշխարհագրություն 9

ՀՀ տնտեսությունը

Մեքենաշինություն

 1. Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները:

Մեքենաշինության զարգացումը ՀՀ-ում սկսվեց 1920 թվականից հետո։ Որպես առաջին նախապայման մշակվեց ինդուստրացման տեղական առանձնահատկություններից բխող այնպիսի քաղաքականություն, որի ծրագրային դրույթներից առաջնահերթությունը տրվում է հայ֊թուրքական կռիվներից տուժած, ավերված ու քայքայված տնտեսական ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, նախկինում գործող մեխանիկական, փականագործական, թիթեղագործական և օպտիկական մանր արհեստանոցների փոխարեն’ մեքենաշինական խոշոր միավորումների  կազմավորմանը, բոլորովին նոր ձեռնարկությունների շինարարությանը և այլն, որոնք պետք է լուծեին արտադրության մեքենայացման ու ավտոմատացման տարեցտարի աճող պահանջարկը։ Երկրորդ նախապայմանն էլեկտրաէներգետիկ և մետաղաձուլական համալիրների զարգացման տեմպերի կայունացումն էր։ Երրորդ ազդեցիկ գործոնը գիտահետազոտական հիմնարկությունների և բարձրակարգ մասնագիտություն ապահովող կրթօջախների ցանցի ընդարձակումն ու համալրումն էր։ Չորրորդ նախադրյալը հայրենադարձների ակտիվ հոսքն էր Մայր Հայաստան, քանի որ նրանց շարքերում մեծ թիվ էին կազմում ինժեներական և տեխնիկական կրթություն, փորձ ու հմտություն ունեցող աշխատանքային կադրերը։
Համալիր քաղաքականության իրականացման շնորհիվ’ հնարավոր դարձավ Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության համախառն արտադրանքի կառուցվածքում մետաղամշակման և մեքենաշինական համալիրի համախառն արտադրանքի բաժինը 1940 թ. հասցնել 4%, 1960 թ.’ 13%, 1980 թ.’ 24%, իսկ 1990 թ.’ 35%։
Ներկայումս մեր հանրապետության արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ծավալում մետաղամշակման և մեքենաշինական համալիրի համախառն արդյունքի բաժինը կազմում է 7,8%։

2. Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը

ՀԽՍՀ մեքենաշինությունը՝ ծանր արդյունաբերության ճյուղերի համալիրը, ժողտնտեսության համար թողարկում էր հիմնական արտադրական ֆոնդերի ակտիվ մասը՝ աշխատանքի գործիքներ, սպառման առարկաներ ու պաշտպանական նշանակության արտադրանք։ Մեքենաշինության զարգացման մակարդակից կախված էր հասարակական աշխատանքի արտադրողականությունը, գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացումը, ժողովրդի նյութական ապահովվածությունը։ Նախախորհրդային Հայաստանում, թույլ զարգացած արդյունաբերության և գյուղատնտեսության պայմաններում, մեքենաշինությունը և մետաղամշակումը խիստ ետ էին մնում տնտեսության մյուս ճյուղերից, արտադրության ծավալը փոքր էր, տեսականին՝ սահմանափակ։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Երևանում գործում էին Տեր-Ավետիքովների և Գ․ Հախվերդյանների մեխանիկական գործարանները, Վ․ Միխայլովի էլեկտրամեխանիկական, ինչպես նաև օպտիկայի և մի քանի տասնյակ այլ արհեստանոցներ, Ալեքսանդրապոլում՝ Վ․ Հեքիմյանի մեխանիկա-փականագործական արհեստանոցը, որը հետագայում վերակառուցվեց թուջաձուլական–մեխանիկական գործարանի, պղնձաձուլական-մեխանիկական, թիթեղագործական և այլ արհեստանոցներ, Ղարաքիլիսայի, Դիլիջանի, Ելենովկայի, Նոր Բայագետի մետաղամշակման, Ալեքսանդրապոլի, Երևանի շոգեքարշային դեպոների, Ալավերդու և Ղափանի պղնձաձուլական գործարանների մեխանիկական արհեստանոցները։ 1913 թվականին Հայաստանի մեքենաշինության և մետաղամշակման արդյունաբերության արտադրանքը կազմում էր ամբողջ արդյունաբերության արտադրանքի մոտ 1%-ը։ Մեքենաշինությունը և մետաղամշակումը Հայաստանում արագ տեմպերով սկսեցին զարգանալ խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո, որը պայմանավորված էր սոցիալիստ, ինդուստրացման քաղաքականությամբ և մեքենաների ու սարքավորումների նկատմամբ ժողտնտեսության անընդհատ աճող պահանջներով։ Գործող ձեռնարկություններն ազգայնացվեցին, մասնավոր մանր արհեստանոցներն ընդգրկվեցին արդյունաբերական կոոպերացիայի մեջ, վերականգնվեցին Երևանի և Գյումրու մեխանիկական գործարանները, սկսվեց Ֆ․ է․ Զերժինսկու անվան հաստոցաշինարարական, ավտոնորոգման, Վ․ Ի․ Լենինի անվան էլեկտրամեքենաշինարարական, Քանաքեռի էլեկտրանորոգման գործարանների շինարարությունը, կառուցվեցին մետաղամշակման բազմաթիվ ձեռնարկություններ։ Արդեն 1928 թվականին հանրապետության մեքենաշինության և մետաղամշակման արդյունաբերության արտադրանքը հասավ նախախորհրդային շրջանի ամենաբարձր՝ 1913 թվականի մակարդակին, իսկ 1929-1940 թվականներին աճի տեմպերը խիստ բարձրացան, եթե 1940 թվականին ընդհանուր արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 1913 թվականի համեմատությամբ աճեց 8,7 անգամ, ապա այդ նույն ժամանակաշրջանում մեքենաշինության և մետաղամշակման արտադրանքն աճեց 15 անգամ։

3. Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀի համար

Մեքենաշինությունը մեծ դեր է կատարում յուրաքանչյուր ոլորտում, տվյալ պահին Հայաստանում այն ևս ունի մեծ դեր, որովհետև Հայաստանում հողագործությունը զարգացած է և հողագործներն ինչքան շատ մեքենա ունենան, այնքան շատ բերք կարտահանեն։

4. Ի՞նչ կապ ունի տվյալ ճյուղը տնտեսության այլ ճյուղերի հետ

Եթե տնտեսության մի ճյուղը զարգանում է, ապա ժամանակի ընթացքում մյուս ճյուղերը ևս զարգանում են։ Այսինքն ինչքան շատ տնտեսության ճյուղեր զարգանան, այդքան կսկսեն զարգանալ այլ ճյուղեր։ Օրինակ մեքենաշինությն ճյուղի շնորհիվ ստեղծվում են մեքենաներ, որոնք մեր ճանապարհը մի կետից մյուսը ավելի արագ են դարձնում, այսպիսով, եթե գյուղացին ունենա մեքենա, աա նա ավելի հաճախ կարտահանի իր բերքը երկրից դուրս կամ քաղաքներ, որտեղ գնման պահանջարկը մեծ է։ Այսպիսով, մարդը ունենալով մեքենա, ավելի կզարգանա արտահանման գործում։

5. Ինչպե՞ս եք պատկերացնում տվյալ ճյուղի զարգացման հեռանկարը։

ՀՀ-ում մեքենաշնությունը այս պահին այդքան էլ զարգացած չէ, բայց հույս ունեմ, որ ժամանակի ընթացքում հայերը կսկսեն վարել հայկական արտադրություն մեքենաներ:

Posted in Անգլերեն 9

Homework. 21.12.20

“My Christmas Wish”

In a few days, 2020 will be ended. In 2019, everyone was looking forward to 2020, everyone had  good ideas of the new year. We all thought that this year would be as great as the numbers looked, but this year was one of the worst. The fire in Australia, the rallies of blacks, the spread of the coronavirus, the wars … The most painful of them was the Armenian-Azerbaijani … I look forward to the end of this year. Unfortunately  2020 brought  all the bad things with it and I hope that 2021 will be one of the best year. I have many wishes for 2021. I want the epidemic to end, there to be no war, all the lands of Armenia to be returned, no fires, to show that we all live in peace and in happiness.

Posted in Կենսաբանություն 9

Դաս 9

Օրգանիզմների բազմացում
Բազմացումը կամ վերարտադրումը, կենսաբանական գործընթաց է, որի ընթացքում ծնողներից գոյանում են նոր առանձնյակներ՝ սերունդ։ Վերարտադրողականությունը կյանքի հայտնի բոլոր ձևերի հիմնարար հատկանիշն է, բոլոր կենդանի օրգանիզմները գոյություն ունեն բազմացման հետևանքով։
Գոյություն ունի բազմացման երկու եղանակ՝ անսեռ և սեռական բազմացում։ 
Բազմացման հիմքում ընկած է բջջի բաժանման գործընթացը։

Անսեռ բազմացում
Անսեռ բազմացման դեպքում սերունդը ձևավորվում է մեկ ծնողական առանձնյակի մարմնի ոչ մասնագիտացված բջիջներից։ Անսեռ բազմացման դեպքում օրգանիզմը կարող է բազմանալ առանց այլ օրգանիզմի հետ փոխհարաբերության մեջ մտնելու։ Այս բազմացման դեպքում օրգանիզմը ստեղծում է սեփական գենետիկորեն նույնական կրկնօրինակը։ Բազմապիսի տարբերակների առկայությունը հատկապես բնորոշ է անսեռ բազմացմանը՝ կիսում,սպորառաջացնում,բողբոջում,վեգետատիվ բազմացում։

Սեռական բազմացում
Սեռական բազմացման հիմքում ընկած է երկու ծնողական առանձնյակների յուրահատուկ՝ սեռական բջիջների միաձուլման հետևանքով ձևավորված զիգոտի բազմակի բաժանման գործընթացը, որի արդյունքը նոր օրգանիզմի առաջացումն է։ Սեռական բազմացումը ունի չափազանց կարևոր կենսաբանական նշանակություն, քանի որ տեսակի ներսում առանձնյակները ժառանգական առումով միմյանցից տարբերվում են, հետևաբար, ունեն տարբեր հատկանիշներ և միջավայրի փոփոխվող պայմաններում կարող են ցուցաբերել հարմարվածության տարբեր դրսևորումներ։

Անսեռ և սեռական բազմացման գործընթացները՝ անհրաժեշտ է նշել,որ երկու եղանակներն էլ ունեն խիստ որոշակի կենսաբանական նշանակություն։ Երկուսն էլ պայմանավորում են կենդանի էակներին բնորոշ կարևորագույն՝ բազմացման ֆունկցիայի իրականացումը տարբեր մեխանիզմներով։ Շատ օրգանիզմներում դրանք մեկը մյուսին զուգակցված են, և բույսերի,կենդանիների շատ ներկայացուցիչներ բազմանում են թե անսեռ և թե սեռական եղանակներով։

Posted in Ռուսերեն 9

14-18 декабря (Урок 2)

Жизнь без телефона

Без телефонов в наши дни прожить можно, но сложно. Если предположить, что сегодня у всех перестали работать телефоны, то начнётся всемирная паника, ибо все привыкли к этим гаджетам. Некоторые люди просто не представляют как без них жить. Но если углубиться в историю, то телефон изобрели в 19-20 веках, они были очень дорогими и не всем доступными. Жили же как-то раньше без телефонов, и мы проживём.

Posted in Ուսպլան

Առաջին շրջանի ամփոփում

Շուտով կավարտվի 2020 թվականը, ժամանակն է ամփոփել առաջին ուսումնական տարին։ Այս ուսումնական տարին հեշտ չէր ոչ ոքի համար։ Սեպտեմբերի 15-ին, երբ սկսվեց ուս․ տարին սկզբում շատ դժվար էր, պետք է պահեինք հեռավորություն ընկերներից և ամբողջ օրը դիմակ կրեինք։ Երբ արդեն սկսեցինք հարմարվել, որ այդպես պետք է շարունակի ողջ տարվա ընթացքում, արդեն հարմարվում էինք, բայց․․․ Բայց սկսվեց պատերազմը՝ սեպտեմբերի 27-ին․․․ Դժվար էր այդ օրերին կենտրոնանալ կրթության վրա, բոլորս փորձում էինք մեր ուժերի սահմաններում նույնիսկ աննշան օգնությունը տրամադրել մեր զինվորներին։

Առաջին ուսումնական շրջանը տևեց ընդամենը չորս ամիս, և այդ չորս ամիսների ընթացքում ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, ունեցա բազմաթիվ նոր ուսուցիչներ, որոնց հետ շատ հաճելի է աշխատելը։ Մասնակցեցի բազմաթիվ նախագծերի, կլոր սեղանների և մեդիա ուրբաթների։

Հայոց լեզու
Հայոց լեզվի դասընթացների ժամանակ կատարեցինք բազմաթիվ առաջադրանքներ, կրկնեցինք և շարունակում են կրկնել անցած տարիների սովորածը։ Բացի կրկնություններց սովորեցինք նոր բաներ։ Իմ հայոց լեզվի ուսուցչուհին տիկին Սոֆյան է, ում հետ աշխատելը շատ հաճելի է։ Նա շատ մանրակրկիտ բացարում է թեման և ամեն դժվարության դեպքում օգնում է։

Գրականություն
Գրականության դասընթացի ժամանակ կարդացինք, քննարկեցինք բազմաթիվ պատմվածքներ և ստեղծագործություններ։ Առաջադրանքներից բացի կատարեցինք նաև անհատական նախագծային աշխատանքներ (ընթերցանություն, ֆիլմադիտում): Գրականությունը ևս դասավանդում է տիկին Սոֆյան, նա մեզ առաջարկում է ընթերցել բազմաթիվ հետաքրքիր և ուսուցողակկան ստեղծագործություններ և ընթերցած ստեղծագործությունների շուրջ ունենում ենք հետաքրքիր քննարկումներ։

Մաթեմատիկա (հանրահաշիվ, երկրաչափություն)
Մաթեմատիկան դասընթացների ժամանակ լուծեցինք բազմաթիվ խնդիրներ և վարժություններ դասավանդողի օգնությամբ։ Տարվա սկզբից մինչև նոյեմբեր մեզ մաթեմատիկա առարկան դասավանդել էր ընկեր Լիանան, ում հետ դասաժամերը շատ հետաքրքիր էր անցնում և անհամբերությամբ սպասում էինք մաթեմատիկայի դասաժամերին։ Դեկտեմբերից սկսած մեզ սկսեց դասավանդել ընկեր Երանոսյանը, ում հետ պետք է աշխատեինք առաջին անգամ։

Պատմություն
Պատմություն առարկան իմ ամենասիրելի առարկաներից մեկն է։ Պատմության դասաժամի ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ քննարկումներ, պատմական իրադարձությունները համեմատել ենք այսօրվա Հայաստանի հետ։ Մեզ պատմություն առարկան դասավանդում է ընկեր Վարդանը, ով շատ լավ մասնագետ է և յուրաքանչյուր թեման շատ մանրակրկիտ ու հասկանալի բացատրում։ Ընկեր վարդանի հետ միասին նաև մասնակցել ենք «Բարբարբարկեր» ակումբի քննարկումներին, որոնք նույնպես անցնում էին շատ հետաքրքիր։ Նաև կատարել եմ «Իմ գերդաստանը», «Հին Երևան», «Երեխայի իրավունքների իրավավիխակը Հայաստանում» և այլ նախագծեր։

Կենսաբանություն
Կենսաբանություն առարկան շատ եմ սիրում, որովհետև սովորում ենք, թե ինչպիսին է մարդկանց և կենդանիների կառուցվածքը, օրգանները։ Կենսաբանություն առարկան իմ մեջ սեր է առաջացրել դեպի բժշկություն և ապագայում ցանկանում եմ դառնալ բժշկուհի։ Մեզ կենսաբանություն դասավանդում է ընկեր Անուշը, ով բացի այն, որ շատ լավ մասնագետ է, նաև շատ լավ մարդ է և լավ ընկեր։

Ֆիզիկա
Ֆիզիկայի առաջին շրջանի ամփոփում։ Ֆիզիկա առարկան մեզ դասավանդում է ընկեր Գոհարը, ում հետ շատ հաճելի են անցնում դասերը։

Ֆիմիա
Քիմիայի դասաժամերը շատ հետաքրքիր են անցնում, որովհետև դասերի ժամանակ կատարում ենք բազմաթիվ փորձեր, որոնց միջոցավ մեր գիտելիքներն ավելի են ամրապնդվել։ Քիմիայի դասավանդողը ընկեր Վեներան է, ով շատ լավ բացատրում է յուաքանչյուր թեմա։

Աշխարհագրություն
Աշխարհագրության ժամանակակ աշխատում ենք ինտենսիվ քարտեզներով, կազմում գծագրեր, որոնց միջոցավ ամրապնդում ենք մեր գիտելիքները։ Աշխարհագրւթյան դասավանդողը ընկեր Էմանուելն է, ով շատ լավ մասնագետ է և նրա հետ դասերն անցնում են շատ հետաքրքիր։

Անգլերեն
Անգլերենն իմ սիրելի առարկան է, դասերը շա՜տ հետաքրքիր են անցնում, շնորհիվ մեր ուսուցչուհու։ Անգլերենը մեզ դասավանդում է ընկեր Սերինեն, ով իմ ամենասիրելի ուսուցիչներից է, ով մեզ համար բացի ուսուցչուհի լինելուց, նաև շատ լավ ընկեր է։ Անգլերենի ժամանակ նաև կատարում ենք բազմաթիվ նախագծեր, ամենասիրելի նախագիծս՝ <Christmas in Spain>-ն է։

Ռուսերեն
Ռուսերենը նույնպես շատ եմ սիրում։ Դասերի ժամանակ մենք բացի քերականությունից, կարդում և քննարկում ենք բազմաթիվ պատմվածքներ։ Ռուսերենը դասավանդում է Ժաննա Ալբերովնան, ով շատ լավ մասնագետ է և լավ ուսուցչուհի։ Ռուսերենից ևս կատարում ենք նախագծային աշխատանքներ, ամենասիրելի աշխատանքս` <Героические сражения России>:

Հասարակագիտություն
Հասարակագիտությունը ևս շատ եմ սիրում, որովհետև քննարկում ենք օրենքները և իրավունքները։ Ծանոթանում ենք բազմաթիվ համաշխարհային կազմակերպությունների հետ։ Հասարակագիտությունը դասավանդում է ընկեր Աննան, ում հետ շատ հաճելի են անցնում դասերը։

Իսպաներեն
Իսպաներենը իմ սիրելի լեզուներից ։ Իսպաներեն առարկան ընտրել եմ ընտրության դասընթացների շարքից։ Իսպներենը դասավանդում է ընկեր Ռուզաննան, ով շատ լավ ուսուչ է և շատ լավ ընկեր։ Կատարել ենք բազմաթիվ նախագծեր, իսկ վերջերս կատարել էինք մի նախագիծ, որ ժամանակ ներկայացնում էինք իսպանական խոհանոցը։

Posted in Ֆիզիկա 9

Ֆիզիկայի առաջին շրջանի ամփոփում

Ֆիզիկա առարկայի ուսուցումը շատ կարևոր է մեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Ֆիզիկայի շնորհիվ տեղի է ունենում կյանքի կարևորից մի քանիս։ Գիտությունը գնալով զարգանում է և դրանց մեծ մասը տեղի է ունենում ֆիիկայի և ֆիզիկական երևույթների միջոցով։ Ֆիզիկայի շնորհից ստեղծվել է տիեզերանավերը, հեռախոսները, համակարգիչները, ավտոմեքենաները, օդանավերը, ֆոտոխցիկները, էլեկտրական լամպերը և այլ շատ ու շատ անհրաժեշտ բաներ, որոնք առանց ֆիզիկայի գոյություն չէին կարողանա ստեղծել։

Ես ինքս շատ եմ սիրում ֆիզիկա առարկան։ Իմ ապագա մասնագիտության համար ֆիզիկան անհրաժեշտ չէ, բայց ես հիմա մեծ սիրով և ուշադրությամ սովորում եմ այդ առարական, որովհետև եթե ոչ մասնագիտության մեջ, ապա առօրյաում հաստատ պետք կգա։ Նաև ֆիզիկա սովորելիս հասկանում ենք, թե օրենքների և սահմանումների տակ ինչ հետաքրքիր աշխարհ է թաքնված…

Այստեղ իմ առաջին շրջանում կատարած աշխատանքներն են, որոնց կարող եք ծանոթանալ և միաևնույն ժամանակ շատ բան սովորել։

Կատարած փորձ

Ինքնաստուգում